Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Jak złożyć reklamację?

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

Przed złożeniem reklamacji przeczytaj Regulamin (Dział VII. REKLAMACJE). Aby prawidłowo złożyć reklamację przygotuj pismo reklamacyjne i odeślij reklamowany towar wraz z dowodem zakupu. Jeżeli do towaru dołączony był paragon, odeślij oryginał paragonu. W przypadku zakupu na fakturę, podaj numer faktury w treści pisma reklamacyjnego.

Jeżeli nie zastosujesz się do powyższych wymagań, Twoja reklamacja nie będzie rozpatrywana do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów lub informacji.

ZWROT KOSZTÓW

Zwrot kosztów odesłania reklamowanego towaru, w kwocie nie przekraczającej kosztu nadania paczki pocztowej ekonomicznej lub listu ekonomicznego wg cennika Poczty Polskiej, zwracany jest po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

JAK ODESŁAĆ TOWAR?

1. Zabezpiecz i zapakuj towar w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie, umieść w paczce dowód zakupu (paragon) i pismo reklamacyjne.

2. Udaj się na pocztę lub do punktu nadawczego innego przewoźnika.

3. Wypełnij blankiet nadania i podaj następujące dane odbiorcy: Remedium Fedoruk i Wspólnicy Sp.J., ul. Strzelców Grodzieńskich 6, 05-250 Radzymin,

4. Opłać i nadaj przesyłkę.

WZÓR PISMA REKLAMACYJNEGO

Kupujący (dane składającego reklamację) imię i nazwisko …..................................................

nazwa firmy (jeżeli dotyczy) …..................................................................................................

dokładny adres .........................................................................................................................

Sprzedający: Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6,

Reklamuję produkt …...............................................................................................................

o numerze fabrycznym, nr serii: ……...................…….............................................................

zakupiony w dniu ……………….……........... numer zamówienia …........................................

numer paragonu lub faktury …..................................

W dniu …..................................... stwierdziłem, że ww. produkt posiada wadę, polegającą na (dokładny opis wady): ……....………................................................................................................................

.................................................................................................……………………….....

Z produktem wydano kartę gwarancyjną (tak/nie*), Posiadam kartę gwarancyjną (tak / nie*), ale wybieram dochodzenie swoich praw na podstawie trybu dotyczącego niezgodności towaru z umową, a nie z gwarancji. Domagam się:

- wymiany wadliwego produktu na nowy, wolny od wad (tak / nie*)

- zwrotu ceny produktu (tak/nie*).

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na rachunek bankowy nr …...............................................................................

którego posiadaczem jest …..................................…....................................

Do niniejszego pisma dołączam paragon fiskalny (tak/nie*) nr .............................................................................................,

towar zakupiłem na fakturę (tak/nie*) nr .................................... z dnia ........................................... .

Uwagi : ….............................................................................................. .

data i miejsce sporządzenia …...........................................

podpis konsumenta …........................................................ (nie dotyczy odstąpienia dokonanego drogą elektroniczną)

( * niepotrzebne skreślić)

pixel